Przejdź do:

Dzisiaj jest czwartek, 2 kwietnia 2020

Klubowicze online:
560

Regulamin wyjazdów

§ 1.

Organizatorem wyjazdów oferowanych na stronach Wortalu Muzyki Klubowej FTB.pl zajmuje się wydawca serwisu - firma MediaPlanet S.C. z siedzibą w Kórniku, przy ul. Poznańskiej 27. NIP 777-283-06-91.

§ 2.

Każdej osobie, która rezerwuje miejsce w autokarze zostaje przypisany konkretny numer fotela. Osoba, ta jest odpowiedzialna za wszystkie szkody wyrządzone na tym fotelu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek zniszczeń, organizator zastrzega sobie prawo do wyegzekwowania drogą prawną środków finansowych na pokrycie szkód.

§ 3.

We wszystkich autokarach obowiązuje zakaz palenia oraz spożywania napojów alkoholowych. Osoby, które niestosują się do tego zakazu nie będą mogły kontynuować podróży, a koszty wyjazdu nie zostaną zwrócone.

§ 4.

W przypadku, gdy uczestnik wyjazdu nie pojawi się w autokarze w czasie określonym przez organizatora wyjazdu (np. podczas postoju, czy w godzinie powrotu), organizator zastrzega sobie prawo do wyruszenia bez uczestnika. W takim przypadku koszty wyjazdu nie zostaną zwrócone uczestnikowi. Maksymalny czas oczekiwania na osoby spóźnione to 15 minut.

§ 5.

Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających oraz nie stosujące się do zaleceń organizatora nie będą mogły kontynuować podróży. W takim przypadku koszty wyjazdu nie podlegają zwrotowi.

§ 6.

Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w ofercie wyjazdowej, mających na celu realizację oferty typu zmiana trasy, czas wyjazdu itp. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania wyjazdu z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku kwota pobrana za wyjazd zostaje zwrócona w całości.

§ 7.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie wyjazdów. Akceptacja wszystkich punktów regulaminu jest warunkiem wyjazdu.

Akceptujemy:

  • VISA
  • MasterCard
  • płacę z Inteligo
  • i wiele innych...